Scroll Top

Bid- en dankdag

Begin maart 2023 is er biddag geweest. Tijdens deze dienst is er gebeden voor een zegen op het werk van iedereen en ook voor een goede oogst in de komende tijd. Begin november hebben we dankdag gehouden, waarin we hebben gedankt voor alles wat we van God hebben ontvangen, in werk, bezigheden, contact met elkaar en dat we iedere dag te eten hadden en van onze overvloed ook konden uitdelen, bijvoorbeeld via het voedselkastje. De foto’s laten zien hoe hier tijdens de dienst uitdrukking aan werd gegeven d.m.v. het bloemstuk en andere attributen.