Scroll Top
Wij zijn een samenwerkingsgemeente die is ontstaan uit het samengaan van twee gemeentes, te weten de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) en Nederlands Christelijk Gereformeerde Kerk (NCGK) op Rozenburg en Voorne. We hebben elkaar gevonden omdat wij geloven dat God ons leven leidt en dat Jezus voor ons gestorven is. Dit heeft ervoor gezorgd dat we sinds 2017 samen één gemeente zijn gaan vormen.
Het verlangen van onze gemeente is:
  • een liefdevolle gemeente te zijn waar Christus centraal staat.
  • een gemeente te zijn, waar we God in onze samenkomsten ontmoeten, waar we groeien in een persoonlijke relatie met Hem en waar we leven uit de genade van Jezus Christus.
  • een veilig thuis willen zijn als gemeente, waar we oog hebben voor elkaar, waar we samen groeien in geloofskennis en in de relatie tot elkaar.
  • om te genieten van onze relatie met God. Dit proberen wij persoonlijk uit te dragen in ons dagelijks leven, dat willen we laten zien met hart en handen.

.

wij zijn een gemeente waarin de leden met elkaar meeleven!

Als gemeente kijken we veel naar elkaar om. We zijn er voor elkaar in moeilijke tijden en tijdens de mooie momenten. Als gemeente vinden wij dit goede eigenschappen. Omdat wij een veilige kerk willen zijn, zijn er twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Ze zijn via e-mail te bereiken.

Er is ook een gedragscode opgesteld. De te ondertekenen gedragscode voor een veilige kerk kunt u downloaden:

Gedragscode Veilig Werk in de kerk

We proberen liefdevol met elkaar om te gaan. Dit houdt in dat we, ook als we over dingen van mening verschillen, elkaar laten uitpraten en ondanks de verschillen, samen in de kerk kunnen zitten als kinderen van God.

We komen samen in het gebouw voor kerkdiensten en andere activiteiten en gaan respectvol met elkaar om: we letten op elkaars grenzen en spreken elkaar erop aan als er over grenzen heen gegaan wordt.

We letten met elkaar op of het voor iedereen veilig is binnen de kerk. Hier geven de interne vertrouwenspersonen voorlichting over en zij moedigen iedereen aan om onveiligheid bespreekbaar te maken en dit ook te melden als het nodig is.

Voor mensen die een taak hebben binnen de kerk, waarbij zij werken met kwetsbare groepen (denk aan kinderen, mensen met een beperking, mensen die bv financiële steun ontvangen), vragen de vertrouwenspersonen samen met degene die een taak heeft, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen op  www.veiligekerk.nl

.

Wij geloven de Bijbel van A tot Z

Er wordt elke zondag een preek gehouden met een uitleg over de Bijbel en de betekenis hiervan voor ons dagelijks leven. Er zijn gemeenteleden die door de week bij elkaar komen om over de Bijbel te praten.

Als je meer wilt weten, klik hier

Het verlangen van onze gemeente is:
  • een liefdevolle gemeente te zijn waar Christus centraal staat.
  • een gemeente te zijn waar we God in onze samenkomsten ontmoeten, waar we groeien in een persoonlijke relatie met Hem en waar we leven uit de genade van Jezus Christus.
  • een veilig thuis willen zijn als gemeente, waar we oog hebben voor elkaar, waar we samen groeien in geloofskennis en in de relatie tot elkaar.
  • om te genieten van onze relatie met God. Dit proberen wij persoonlijk uit te dragen in ons dagelijks leven, dat willen we laten zien met hart en handen.