Wij zijn een samenwerkingsgemeente die is ontstaan uit het samengaan van twee gemeentes, te weten de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) op Rozenburg en Voorne. We hebben elkaar gevonden omdat wij geloven dat God ons leven leidt en dat Jezus voor ons gestorven is. Dit heeft ervoor gezorgd dat we sinds 2017 samen één gemeente zijn gaan vormen.
Het verlangen van onze gemeente is:
  • een liefdevolle gemeente te zijn waar Christus centraal staat.
  • een gemeente te zijn, waar we God in onze samenkomsten ontmoeten, waar we groeien in een persoonlijke relatie met Hem en waar we leven uit de genade van Jezus Christus.
  • een veilig thuis willen zijn als gemeente, waar we oog hebben voor elkaar, waar we samen groeien in geloofskennis en in de relatie tot elkaar.
  • om te genieten van onze relatie met God. Dit proberen wij persoonlijk uit te dragen in ons dagelijks leven, dat willen we laten zien met hart en handen.

.

wij zijn een gemeente waarin de leden met elkaar meeleven!

Als gemeente kijken we veel naar elkaar om. We zijn er voor elkaar in moeilijke tijden en tijdens de mooie momenten. Als gemeente vinden wij dit goede eigenschappen.

Onze kerkdiensten houden we op zondag om 9:30 uur en 16:30 uur. Naast de reguliere diensten zijn er ook bijzondere diensten. Denk hierbij aan een doopdienst, avondmaalsviering, sing-in, uitvaartdienst of een jeugddienst.

Omdat wij een veilige kerk willen zijn, zijn er twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Ze zijn via e-mail te bereiken. Meer informatie over dit onderwerp is ook te vinden via www.veiligekerk.nl

.

Wij geloven de Bijbel van A tot Z

Er wordt elke zondag een preek gehouden met een uitleg over de Bijbel en de betekenis hiervan voor ons dagelijks leven. Er zijn gemeenteleden die door de week bij elkaar komen om over de Bijbel te praten.

Als je meer wilt weten, klik hier

Het verlangen van onze gemeente is:
  • een liefdevolle gemeente te zijn waar Christus centraal staat.
  • een gemeente te zijn waar we God in onze samenkomsten ontmoeten, waar we groeien in een persoonlijke relatie met Hem en waar we leven uit de genade van Jezus Christus.
  • een veilig thuis willen zijn als gemeente, waar we oog hebben voor elkaar, waar we samen groeien in geloofskennis en in de relatie tot elkaar.
  • om te genieten van onze relatie met God. Dit proberen wij persoonlijk uit te dragen in ons dagelijks leven, dat willen we laten zien met hart en handen.