Scroll Top

Pasen en Goede Vrijdag

Op Paaszondag was er een witte roos aan het kruis toegevoegd. Dit symboliseert het opstaan van Jezus uit de dood. Het paasproject van de kindernevendienst werd afgesloten voor in de kerk, met het verhaal uit de Bijbel dat Petrus en Johannes hard naar het graf renden, omdat een van de vrouwen die ook veel met Jezus optrokken, was komen vertellen dat het graf leeg was.

Het kruis, wat gemaakt is door iemand uit de gemeente, stond klaar op het podium voor Goede Vrijdag. Dan denken we aan de dood van Jezus voor onze zonden. De rode rozen symboliseren zijn bloed, dat voor ons vergoten is. De doornenkrans herinnert ons aan zijn veroordeling en de Judaspenning aan het kruis aan het verraad door zijn discipel Judas.

Na afloop van de dienst op Goede Vrijdag, mochten alle mensen uit de kerk een steen bij het kruis neerleggen. Dit stond symbool voor het achterlaten van alles waar je mee zit bij het kruis, we mochten het bij Jezus brengen.

Op de achtergrond staan de platen van het project waar de kinderen in de nevendienst mee bezig zijn geweest. Dit ging vooral over Petrus, die een grote rol heeft gespeeld in deze geschiedenis.