Diensten
zondag 27 novEmber 2022
09.30 uur – ds. M. Bot, jeugddienst
16.30 uur – ds. M. Bot
zondag 4 december 2022
09:30 uur ds. J.C Hardeman,
voorbereiding H. Avondmaal
         16.30 uur ds. J.C Hardeman                         
een overzicht van komende
Bijzondere diensten
Heilig Avondmaal
13 december 2022
Andere speciale diensten
Afsluiting kerkelijk jaar 20 november
Kerstviering 25 december
Oudejaarsavond 31 december
2023
Nieuwjaarsdienst 1 januari
Biddag 8 maart
Goede Vrijdag 7 april
Pasen 9 april
Hemelvaart 18 mei
Pinksteren 28 mei