Diensten
Diensten
zondag 25 september 2022
09.30 uur – ds. J. van Mulligen
16.30 uur – ds. H. van der Ham
een overzicht van komende
Bijzondere diensten
Heilig Avondmaal
9 februari 2022
10 april 2022 ( Goede Vrijdag )
14 juni 2022
04 september 2022
13 december 2022
Andere speciale diensten
Nieuwjaarsdienst
Biduur
Goede Vrijdag
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Startzondag
Dankuur
Afsluiting kerkelijk jaar
Kerst
Oudejaarsavond
05 januari
11 maart
10 april
12 april
21 mei
31 mei
06 september
04 november
22 november
25 december
31 december